Prova gratis

Det här är ett exklusivt erbjudande för nya kunder!
Om du aldrig har jobbat med mig tidigare kan du testa min tjänst utan förbindelse.
Erbjudandet är begränsat till 100 ord.
Fyll i formuläret härnedan. Skriv kortfattat vilket ämne du vill att texten ska handla om. Lägg till fler instruktioner om du vill det.
Du kan också välja att översätta en text som gratis prov (engelska till svenska, eller svenska till engelska)
Texten är gratis och du förbinder dig inte till vidare beställning.